Distribucijski fotometar
GO -2000 distribucijski fotometar je automatizirani sustav za testiranje optičkog distributera koji je sposoban u istom vremenu realizira CIE C-γ i B-β program mjerenja. Koristi se za mjerenje fotometrijska snage unutarnje i vanjske LED svjetiljke i reflektore.

 Integracijska lopta

Integracijska lopta (ili Ulbricht lopta) je optički element koja je šuplja i ofarbana u bijelu boju da lakše odbija svjetlost. Na ulaznom i izlaznom dijelu lopte se nalaze male rupice.

 

IP klasifikacijski test
Pošto naše LED lampe se koriste u vanjskim uvjetima, moramo osigurati odgovarajuću zaštitu od vlage. Svaki IP test koji se izvrši u našim laboratorijima se ponavljaju u nezavisnoj laboratoriju da bi se dobili uvjerljivi podaci.

 Test vibracije

Nakon instalacije LED ulične rasvjete pored putova, dolazi do jake vibracije na stupovima zbog prometa kamiona koja se premješta na lampe. Komponenti se moraju testirati da se izbjegnu poremećaji pri radu.


 Stroj za mjerenje niske i visoke temperature

Visoka temperatura dostiže 60 stupnjeva tijekom 16 satnog testiranja. Zatim pri testiranju na niskoj temperaturi ona pada na -20 celzija što traje 8 sati u 7 ciklusa. Ovi testovi su izvršeni da se osigura dobar rad na niskim i visokim temperaturama.


Slani sprej test
Aparat se koristi za testiranje LED proizvoda otpornosti na kiselinu i bazu, koroziju aluminijskih legura, kao i vijaka i komponenata od čelika.