Duh poslovanja: Iskrenost, Prihvaćena stručna sprema, Inovacije, Vrijednosti

Iskrenost:
Tvrtka će strogo čuvati poslovne tajne i informacije.
Sačuvaćemo povjerenje klijenata u naše proizvode.
Radićemo ono što smo obećali.
Naši radnici kooperiraju i imaju povjerenje jedan u drugog.
Težimo da ostvarimo naše ciljeve i obećanja, i da poslove završimo bez odlaganja.

Prihvaćena stručna sprema:
Rad nagrađujemo razumijevanjem i poštovanjem.
Održavamo spremnost sa usavršavanjem i treninzima.
Kvalitet je okarakteriziran sa kontrolom i pedantnosti.
Prihvaćamo kritike u cilju daljeg razvoja.
Prihvaćamo odgovornost bez bježanja.
U rukovodstvu svi sudjelujemo.
Znamo da je potrebna inovacija da se stare stvari zamijene novima.

Inovacija:
Naša koncepcija je da pored starog treba cijeniti nova rješenja.
Nove metode aktivno doprinose razvoju.
Praksa se dobiva posvećenošću i pronalaženjem novih rješenja.
Rukovodstvo ne bježi od reorganizacije i razvoja.
Marljivo istraživanje u cilju što višeg razvoja.
Težnja za nova istraživanja i obnovu tržišta.

Vrijednosti:
Izgradit obilje da bismo podijelili sa drugima.
Cilj nam je stalan rast i razvoj.
Nudimo savršene usluge našim klijentima da bismo dobili njihovo povjerenje.
Naši lideri neprestano rade.
Naše zaposlenike stalno usavršavamo kako bi se oni što više približili jednim drugima i kompaniji.
Dugujemo odgovornost prema društvu.